Chính sách bảo mật thông tin

25 Tháng Hai, 2016

Mục đích và phạm vi thu nhập thông tin:

  • Thông tin cơ bản của Khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc để hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin:

  • Chỉ dùng cho nội bộ QuangMau.com.vn  gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin:

  • Một năm từ khi khách hàng không liên lạc nữa

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

  • Công ty TNHH Dụng cụ Y Khoa – Trang phục Lót Quang Mậu
  • DacsanDaLat.com.vn
  • Địa chỉ: Số 199B/26 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  • Mọi yêu cầu chỉnh sửa thông tin khách hàng vui lòng gửi email về: congtyquangmau@yahoo.com.vn

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

  • Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để QuangMau.com.vn chăm sóc khách hàng.

Trân trọng,