Quang Mậu tổ chức đại hội Công Đoàn

24 Tháng Một, 2016

Hoạt động Công đoàn tại Quang Mậu hướng đến việc thường xuyên chăm lo giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, “lấy việc xây dựng nguồn lực con người làm động lực phát triển” và coi “việc nâng cao chất lượng quản trị, điều hành là nhân tố quyết định sự thành công trong kinh doanh-sản xuất”.
BCH Công đoàn luôn thường xuyên tham gia với lãnh đạo Công ty để xây dựng kế hoạch đầu tư cho đào tạo một cách thích đáng, để có được đội ngũ lao động giỏi, nhiều lao động sáng tạo, nhiều bàn tay vàng; nhằm phục vụ cho SXKD của Quang Mậu hiện tại cũng như lâu dài.

Hình ảnh trong buổi lễ Đại hội Công Đoàn của Công ty Quang Mậu:

dai-hoi-cong-doan

Đại hội công đoàn công ty Quang Mậu nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại Nhà hàng – Khách sạn Chợ Lớn Mới

dai-hoi-cong-doan-2

Lãnh đạo Quận 6 phát biểu trước Đại Hội

cong-ty-quang-mau

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014 – 2019 ra mắt trước đại hội. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Trần Vinh Quang tặng hoa chúc mừng tại đại hội

dai-hoi-cong-doan-1

Nguồn: BCH Công đoàn Công ty Quang Mậu